Category Archives: án oan

Vụ án Hồ Duy Hải: Những dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Văn Nghị

Anh Vũ Hồ Duy Hải lúc chưa bị bắt – Ảnh: Gia đình cung cấp Nhiều năm qua, trong quá trình hỗ trợ pháp lý kêu oan cho Hồ Duy Hải, luật sư Trần Hồng Phong còn tìm thấy những … Continue reading

Posted in án oan, Vụ án Hồ Duy Hải | Leave a comment

Cải cách Tư pháp: Phần 1: Dân đen trước Pháp đình

Nguyễn Đăng Quang Lời nói đầu: Đã hơn thập kỷ qua, Việt Nam đã và đang tiến hành một công cuộc cải cách rất quan trọng nhưng lại không được quảng bá mạnh mẽ. Đó chính là cuộc Cải cách … Continue reading

Posted in án oan, luật pháp | Leave a comment