Trang Đầu » Chủ đề

ấu dâm


[9/04/2019]

Trịnh Hữu Long

Cửa nhà ông Nguyễn Hữu Linh ở Đà Nẵng bị sơn chữ “Ấ dâm”. Ảnh: cungcau.vn
Khi cơn phẫn nộ của người dân để lại dòng chữ “Ấ Dâm” trên cửa nhà Nguyễn Hữu Linh và quét bay status của Thư Đỗ, một cuộc tranh cãi khác lại nổ ra trên mạng (và chắc hẳn là cả ngoài đời): làm như vậy có đúng không, có văn minh không, tóm lại là có nên làm như vậy hay không?
Cơn phẫn nộ của một bộ phận người dân đi kèm …