Trang Đầu » Chủ đề

Bài Trung


[4/02/2020]

Stanley Widianto – Khanh VU
Khánh Thi dịch

Dịch cúm Corona đã gây ra một làn sóng bài Trung trên toàn cầu, từ các cửa hàng cấm khách du lịch Trung Quốc vào mau hàng, chế giễu buôn bán thịt hoang dã trên mạng và kiểm tra sức khỏe bất ngờ đối với người lao động nước ngoài.

Virus Corona đã lây lan sang hơn một chục quốc gia, nhiều quốc gia trong số đó ở Đông Nam Á có quan hệ nhạy cảm với Trung Quốc trong bối cảnh e …