Trang Đầu » Chủ đề

Bản chất thể chế


[17/03/2019]

Vũ Kim Hạnh
Tin chấn động là mấy hôm nay Hà Nội ‘vỡ trận’ vì gần 1.000 gia đình ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (địa phương có 61 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn (sán dây) tính từ 7-3 đến nay), đưa con ùn ùn về xét nghiệm tại hai bệnh viện ở Hà Nội. Có hơn 500 gia đình đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ và hơn 400 gia đình đến Viện Sốt rét, Côn trùng và Ký sinh trùng T.Ư.
Tổng số trẻ được đưa đi …