Trang Đầu » Chủ đề

Báo chí quốc doanh


[7/01/2020]

Nguyên Khánh
05/01/2020
Nếu là một nhà báo, bạn sẽ tuyên thệ trung thành với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp (sự thật và công bình). Nhưng nếu bạn được kết nạp là đảng viên, bạn sẽ phải trung thành với Đảng.
Lời tuyên thệ khi vào Đảng: “trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi xin thề Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, …


[6/04/2019]

Trúc Giang

Đảng – Chính phủ đặt ra việc quy hoạch báo chí như nói ở đây là vì lý do gì? Có lẽ một nguyên nhân là do giờ Đảng – Chính phủ đang bí tiền chăng? Nuôi hàng mấy trăm  tờ báo mà chỉ độc nói một giọng, kể cũng phí cơm gạo thật, thôi thì dẹp bớt đi cũng phải. Cơm gạo, nói cho cùng thì cũng là tiền thuế của dân, quy hoạch nó lại thì dân cũng chả có gì mà phản đối, vì dù còn …


[1/08/2018]

Phạm Chí Dũng

“Phải chăng đã có sự thỏa hiệp, hay nói trắng ra là “đi đêm” giữa các nhóm quyền lực – lợi ích mới với nhóm quyền lực – lợi ích cũ để “chuyển giao lợi ích” và đương nhiên cho chìm xuồng vụ Thủ Thiêm cùng đổ sạch biển nước mắt của dân oan?”
P.C.D.

Người dân Thủ Thiêm uất nghẹn vì bị cướp đất tại buổi gặp gỡ “đại biểu quốc hội” hồi Tháng Năm, 2017. (Hình: Zing)
Sau vô số tiếng khóc xé ruột và cả những cái chết …