Trang Đầu » Chủ đề

Bạo động


[11/05/2019]

Dương Quốc Chính

Một trong những tấm bia căm thù của CS. Photo Courtesy
Hồi xưa, thời chiến, Đảng huấn luyện người dân, đặc biệt là lực lượng vũ trang phải căm thù giặc sâu sắc, phải phân rõ địch, ta. Bốn chân tốt, hai chân xấu. Đại khái thế.
Mình nghĩ là thời chiến thì nhồi sọ thế cũng tạm chấp nhận. Quân dân mà không được giáo dục lòng căm thù thì không thể bắn giết đối phương được.
Cách đây mấy năm, mình có viết một trạng thái (stt) trên Facebook, …


[19/09/2018]

Phạm Đoan Trang
Thời gian gần đây, Bộ Công an thỉnh thoảng lại tổ chức những buổi tiếp xúc với đại diện các cơ quan ngoại giao phương Tây tại Hà Nội, để trình ra hiện vật hoặc hình ảnh chụp lại những vũ khí, chất nổ mà (công an cáo buộc rằng) có những nhóm, những tổ chức đã sử dụng để tiến hành đấu tranh theo đường lối bạo động ở Việt Nam.
Đặt sang một bên những cáo buộc vô căn cứ hoặc có tính chất thổi phồng của …