Trang Đầu » Chủ đề

Bạo động


[19/09/2018]

Phạm Đoan Trang
Thời gian gần đây, Bộ Công an thỉnh thoảng lại tổ chức những buổi tiếp xúc với đại diện các cơ quan ngoại giao phương Tây tại Hà Nội, để trình ra hiện vật hoặc hình ảnh chụp lại những vũ khí, chất nổ mà (công an cáo buộc rằng) có những nhóm, những tổ chức đã sử dụng để tiến hành đấu tranh theo đường lối bạo động ở Việt Nam.
Đặt sang một bên những cáo buộc vô căn cứ hoặc có tính chất thổi phồng của …