Trang Đầu » Chủ đề

Bảo vật quốc gia


[5/05/2019]

Lê Công Sơn

Di sản quốc gia lại giao cho thợ dùng nước rửa chén, bột chu, giấy ráp để chùi rửa. Trên toàn thế giới, chỉ có ở Việt Nam! Hỡi ơi, Nguyễn Gia Trí!
Dũng Hoàng
Hơi giống tấm bia ở chùa Đọi. Thợ xây vung vít xi măng lên đầy mặt bia, mờ lấp hểt cả chữ, bèn lấy giấy giáp chổi sắt… cạo, cọ, rửa… thế là chữ đi đằng chữ. Bị xã kỷ luật họ bảo : chúng cháu ko biết! Hoà cả làng.
Dang Hao

Thông tin đau lòng …