Trang Đầu » Chủ đề

bầu cử Mỹ


[6/11/2019]

Đoàn Hưng Quốc
Bà Elizabeth Warren hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ thuộc đảng Dân chủ cho nên cần tìm hiểu lập trường chính trị của bà.
Bà Warren năm nay 70 tuổi, sinh trưởng từ một gia đình trung lưu ở Oklahoma City. Bà đậu bằng luật, bắt đầu dạy tại Houston, rồi sau đó là UPenn và Harvard. Bà ứng cử và trở thành Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachussets từ năm 2012.
Bà Warren viết quyển “The Two-Income Trap” được nhiều người biết đến vì phân tích …