Trang Đầu » Chủ đề

Bẫy nợ


[19/03/2019]

Mạnh Quân
Mấy hôm nay, dân tình lại share mấy bài viết về những hậu quả đã có thể nhìn thấy ngay của dự án đường sắt trên cao (ĐSTC) Cát Linh-Hà Đông.
Nào là đội vốn lên gần tỷ USD, trễ tiến độ cả chục lần, số nợ TQ ngày càng tăng, gần như không có khả năng hoàn vốn…
Những cái này, thực ra so với các báo cáo chính thức, đều chẳng có gì sai.

Trong khoảng vài tháng qua, một loạt quốc gia đã hủy bỏ các dự án hợp …