Trang Đầu » Chủ đề

Bí mật thông tin


[6/05/2019]

Vũ Kim Hạnh
Cần đóng dấu mật vào văn bản về phương án tăng giá điện để ổn định tâm lý người dân. Thứ trưởng Bộ Công thương bộc bạch ý định. Lại mật, trời, phương án tình giá điện tăng mà cũng mật? Bí mật và ổn định tâm lý gì ở đây, ngay khi nhận hóa đơn tiền điện là chuyện phơi ra dưới ánh mặt trời, người dân “ổn định tâm lý” kiểu gì khi phải móc túi, buộc bụng đóng thêm khoản tăng chóng mặt? Phải chi… …