Trang Đầu » Chủ đề

Bình đẳng cộng sản


[23/01/2019]

Trần Mai Trung

T. sinh ra và lớn lên tại Việt Nam (VN), tốt nghiệp Đại học về báo chí. Ra trường, T. làm việc cho một tờ báo “lề phải”. T. có khả năng chuyên môn cao nên được lên chức Trưởng ban sau mấy năm công tác. Với sự làm việc hăng hái, tánh tình vui vẻ, tương lai của T. rộng mở, sẽ còn lên cao nữa.
Gia đình của T. bình thường như hàng triệu gia đình VN khác, không ta không địch, chí thú làm ăn, không …