Trang Đầu » Chủ đề

Brexit


[14/12/2019]

Vũ Ngọc Yên
Ngày 12-12, hơn 45 triệu cử tri Vương quốc Anh đi bỏ phiếu bầu Quốc hội trước thời hạn. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong bối cảnh đất nước bị phân hoá trầm trọng vì các chính đảng trong Quốc hội không tìm được đồng thuận cho kế hoạch Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
Cuộc khủng hoảng chính trị bắt đầu từ giữa năm 2016 với kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý về Brexit và kéo dài tới nay trên 3 năm …