Trang Đầu » Chủ đề

BRI


[17/05/2019]

Trần Quang biên dịch

Từ khi được công bố vào năm 2013, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã trở thành dự án chính sách đối ngoại đặc trưng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sáng kiến này thể hiện những tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở trong và ngoài nước và đã chính thức được đưa vào Hiến pháp Trung Quốc tại Đại hội XIX của Đảng.
Cũng trong Đại hội này, Tập Cận Bình đã đưa ra tuyên bố về “kỷ …