Trang Đầu » Chủ đề

Cái ác của cộng sản


[20/12/2019]

Tuấn Khanh

Nếu có thể gọi Cộng Sản là người thì trong trường hợp thầy giáo Đào Quang Thực, người quanh năm chỉ biết cười, bị đẩy đến một cái chết tức tưởi – như những gì đang lan truyền trong dư luận xã hội làm cho vô số người Việt chúng ta căm phẫn – có lẽ ta nên theo học thuyết của Tuân Tử may ra mới có thể tìm ra cách biện minh: Con người vốn mang tính ác.
Nhưng trong trường kỳ lịch sử, nhân loại đã cố …