Category Archives: Cải tổ thể chế

Viện dân biểu

Blog của 5xu Cuộc tuần hành phản đối Luật dẫn độ của người dân Hồng Công lên tới một triệu người; tức là cứ khoảng bảy hoặc tám người dân sẽ có một người xuống đường. Điều đặc biệt là … Continue reading

Posted in Cải tổ thể chế | Leave a comment