Trang Đầu » Chủ đề

Cam kết nhân quyền


[9/04/2019]

Nguyễn Hiền
Mặt dù bày tỏ sự “thất vọng” đối với cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam trong vấn đề người tỵ nạn Triều Tiên, nhưng chúng ta có thể tiếp tục bày tỏ niềm tin, rằng trong xu hướng chung của thời đại, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ hiểu rõ hơn tác động của nhân quyền đến chính sự tồn tại của chế độ.

Nhà vận động nhân quyền – cô Nghiêm Hoa – trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, “Kết quả của việc đón Ủn: Việt …