Trang Đầu » Chủ đề

cấm vận


[11/12/2018]

Thường Sơn
Không chỉ có thể chấm dứt giấc mơ của chính thể Việt Nam về EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu), EU có thể sẽ xem xét lại và chế tài thương mại đối với Việt Nam như với trường hợp Campuchia. 
Vụ việc ngành thủy sản Việt Nam bị EU phạt ‘thẻ vàng’ vào năm 2017 và kéo dài cho đến nay, thậm chí còn có nguy cơ phải chịu ‘thẻ đỏ’, chỉ là bước đi đầu tiên trong cơ chế cấm vận thương mại …