Trang Đầu » Chủ đề

Căn bệnh sùng bái lãnh tụ


[5/03/2019]

Hoa Nghi

Những gì đang diễn ra ở Triều Tiên, Trung Quốc hay Việt Nam không khác nhau về bản chất, chỉ khác về mức độ sùng tín. Và sự thật là khi coi câu chuyện sùng bái của dân Triều Tiên là một câu chuyện hài hước, thì cũng đến lúc người Việt cần tỉnh táo khi đối diện với ông Tổng Bí thư và chiến dịch đốt lò của ông.

Một loạt bài của truyền thông Triều Tiên về chuyến đi của ông Kim Jong Un đến Việt Nam, mô …