Trang Đầu » Chủ đề

Câu đối Tết


[27/01/2019]

Hà Sĩ Phu
 

 
Câu đối 1: Việt Nam hai chiều xuất nhập
 
– Lời Thủ tướng ‘anh minh’: đem Thế giới gom về Việt Nam, TẾT đến mở đài nghe…,  cũng sướng?
 
–  Đám Lương dân ‘dại dột’: bỏ Việt Nam chuồn ra Thế giới, XUÂN về ôm bụng nghĩ…,  mà đau!
 

Câu đối 2: Kỷ Hợi 939 và Kỷ Hợi 2019
 
– Cọc nhọn Bạch Đằng là mưu lược thương dân, diệt quân Nam Hán!
– Nhà tù Cộng Sản sao giam người yêu nước, rước họa Bắc phương?
 

 
Câu đối 3: CHÉM! (tặng các Vua …