Trang Đầu » Chủ đề

chế độ công an trị


[17/08/2018]

Quỳnh Vi

Thì chính viên Bộ trưởng này vừa bị Tòa án Cộng hòa Liên bang Đức tố cáo với những bằng chứng khó chối cãi, rằng ông ta đã sang tận Slovakia chỉ huy một vụ bắt cóc người tại Berlin giữa ban ngày ban mặt, bất chấp luật pháp quốc tế, khiến cho cả nước Đức và nước Slovakia đang có thái độ nghiêm khắc trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam đây mà. Nói ông ta không biết tôn trọng luật nhân quyền là mỉa khéo …


[16/08/2018]

Nguyễn Đình Ấm
Một quốc gia, vùng lãnh thổ tồn tại, phát triển do nhiều yếu tố nhưng  kinh tế, văn hoá vẫn là nền tảng.
Thời nguyên thuỷ, nô lệ, bộ tộc, bộ lạc hùng cường dựa vào sức mạnh cơ bắp, số đông với nền kinh tế hái lượm, săn bắn. Thời phong kiến dựa vào cơ bắp, kinh tế nông nghiệp, thủ công. Thời tư bản nhờ khoa học công nghệ thế hệ 1, 2, 3 (Cơ khí,  năng lượng, tin học…). Thời đại ngày nay là cuộc cách …