Trang Đầu » Chủ đề

Chia buồn


[29/07/2019]

Kính thưa các trang nhà Dân chủ
TS Nguyễn Thanh Giang, nhà khoa học Vật lý Địa chất, là một nhà Dân chủ rất sớm, là người bạn thân thiết của anh em Đà Lạt chúng tôi. Anh Thanh Giang mất là một tổn thất và đau buồn cho giới trí thức Dân chủ trong nước đang còn rất ít ỏi. Đà Lạt chúng tôi xin gửi Câu đối viếng, kính nhờ các trang nhà Dân chủ đăng tải thông điệp đau buồn này.
Kính thư
Hà Sĩ Phu

Bauxite Việt Nam xin kính …