Trang Đầu » Chủ đề

Chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng


[23/09/2018]

Phạm Chí Dũng
Sau 4 tháng ‘nhóm củi’, ‘lò’ của Tổng Bí thư Trọng dường như đã hoàn tất quá trình khởi động để bắt đầu cháy và thiêu đốt giới một danh sách đen những quan chức TP.HCM ‘nhúng chàm nhưng không chịu gột rửa’.
‘Đệ ruột Anh Hai’
Sau vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Hữu Tín là cái tên quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền TP.HCM, dù đã nghỉ hưu, chính thức bị đưa vào vòng tố tụng hình sự với hai động tác đầu tiên …