Trang Đầu » Chủ đề

chiến tranh


[12/11/2018]

Nguyễn Quốc Tấn Trung

Tranh: Esmeralda Chilapa-Marcelino
100 năm kể từ khi kết thúc Thế Chiến thứ Nhất (11/11/1918), nhân loại đã bước qua nhiều thăng trầm, kể cả cuộc Thế Chiến thứ Hai tàn khốc (1939 – 1945). Tuy vậy, xu hướng thế giới dường như ngày càng hoà bình hơn và ngày càng dân chủ hơn. Liệu hai hiện tượng này có mối liên hệ nào với nhau không?
Thuyết hoà bình nhờ dân chủ cho ta một câu trả lời.
Thuyết hoà bình nhờ dân chủ (democratic peace theory) là …