Trang Đầu » Chủ đề

Chiến tranh lai


[30/05/2019]

Việt Nam cần một chiến lược ứng phó
với cuộc chiến tranh lai
của Trung Cộng

越南需要拥有应付中共的混合战争的
有效战略
(Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Phong trào Ngũ Tứ
*4.5.1919* và 10 năm trang Bauxite Việt Nam
*5.2009*)
纪念五四运动100周年(1919年5月4号)与铝土矿越南网站论坛第10周年 (2009年5月20号)
Vũ Cao Đàm