Trang Đầu » Chủ đề

Chinanazi


[7/10/2019]

Vũ Kim Hạnh

Không tin được dù đó là sự thật. Thiếu tướng Lê Văn Cương đang phân thây Trung Quốc cho bà con sáng mắt sáng lòng: "Từng lỗ chân lông của Đặng Tiểu Bình thấm máu người Việt Nam".

FB Đinh Kim Phúc

Tập Cận Bình! Hãy cởi mặt nạ ra!
FB Uyên Vũ

Sáng nay tôi đọc được một kết quả nghiên cứu đáng quan tâm. Ngày 30/9/2019, Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center của Hoa Kỳ đã công bố kết quả cuộc khảo sát dư luận thế giới “Global Attitudes …