Trang Đầu » Chủ đề

Chính trị Xã hội VN


[2/01/2020]

Mạc Văn Trang

Tổng kết năm 2019, TBT Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Vụ án MobiFone mua AVG là một điển hình, và rất hào hứng nói (đại ý):
– Có vùng cấm không?
– Có dừng lại không?
– Ra tòa có thành khẩn nhận tội không?
– Đã bao giờ các bị cáo nộp lại tiền đầy đủ, nhiều đến thế không?
– Sẽ tiếp tục xử các vụ án khác, không có chuyện Lò nguội đi, lắng xuống …
Thế nghĩa là củi khô, củi tươi, củi gộc cho đến rơm, …