Trang Đầu » Chủ đề

Chủ nghĩa cộng sản


[5/01/2019]

Hà Sĩ Phu
Đặt niềm tin vào những quy luật khách quan thường được coi là xu hướng duy lý, tuy vậy hiểu quy luật một cách đơn giản, thô sơ lại sa vào ngụy biện nguy hiểm.
Trước tình hình xã hội Việt Nam, một số anh em trong giới dân chủ có suy nghĩ như sau:
– Chế độ này có là CS nữa đâu (họ làm kinh tế thị trường rồi, hạ tầng thay đổi tất nhiên thượng tầng chính trị sẽ thay đổi) nên không cần phê phán ý …


[2/10/2018]

Trúc Giang

Trong một ngày mà trang nhà chúng tôi lại đăng đến 03 bài báo với tựa đề chứa toàn những câu hỏi như “Sao lại”, “Vì sao” (ở trên), và bài dưới đây lại cũng có câu hỏi “Vì sao” nữa, như vậy có vẻ thật nhàm chán? Xin thưa, dĩ nhiên, câu hỏi cũng chỉ là câu dẫn dụ bạn đọc tới câu trả lời đã nằm sẵn trong nội dung bài báo. Nhưng chúng tôi cũng muốn nhấn thêm rằng, những câu hỏi dồn dập ấy vốn …