Trang Đầu » Chủ đề

Chủ nghĩa cộng sản


[2/10/2018]

Trúc Giang

Trong một ngày mà trang nhà chúng tôi lại đăng đến 03 bài báo với tựa đề chứa toàn những câu hỏi như “Sao lại”, “Vì sao” (ở trên), và bài dưới đây lại cũng có câu hỏi “Vì sao” nữa, như vậy có vẻ thật nhàm chán? Xin thưa, dĩ nhiên, câu hỏi cũng chỉ là câu dẫn dụ bạn đọc tới câu trả lời đã nằm sẵn trong nội dung bài báo. Nhưng chúng tôi cũng muốn nhấn thêm rằng, những câu hỏi dồn dập ấy vốn …