Category Archives: Chủ nghĩa cộng sản

Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay (Phần 3)

Phần 3: Nhưng đến nay mà vẫn giữ Cộng sản (CS) thì “không phải là cái giống người”! Hà Sĩ Phu a/ Sai lầm “chết người” của chủ nghĩa CS là giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực Tư lợi … Continue reading

Posted in Chế độ cộng sản, Chủ nghĩa cộng sản | Leave a comment

Duy lý thô sơ sẽ thành ngụy biện có hại!

Hà Sĩ Phu Đặt niềm tin vào những quy luật khách quan thường được coi là xu hướng duy lý, tuy vậy hiểu quy luật một cách đơn giản, thô sơ lại sa vào ngụy biện nguy hiểm. Trước tình … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa cộng sản, Thể chế | Leave a comment

Vì sao tâm lý ghét cộng sản đang lan rộng?

Trúc Giang Trong một ngày mà trang nhà chúng tôi lại đăng đến 03 bài báo với tựa đề chứa toàn những câu hỏi như “Sao lại”, “Vì sao” (ở trên), và bài dưới đây lại cũng có câu hỏi … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa cộng sản | Leave a comment