Trang Đầu » Chủ đề

Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa nhân văn


[2/12/2019]

Theodore Dalrymple(*)
Trần Quốc Việt dịch
Dịch giả gửi tới Dân Luận
Mùa hè 2001
Hầu như mỗi trí thức đều khẳng định trong lòng họ chỉ nghĩ đến phúc lợi của con người, và đặc biệt phúc lợi của người nghèo: nhưng vì không có vụ giết quá nhiều người nào diễn ra mà thủ phạm lại không tuyên bố rằng họ hành động vì lợi ích của nhân loại, nên tình cảm bác ái có thể thể hiện rõ ràng qua muôn vàn cách.
Hai tác giả lớn người Âu Châu vào thế …