Trang Đầu » Chủ đề

Chủ nghĩa xã hội


[27/06/2019]

Vũ Cao Đàm
Dẫn nhập
Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã từng xuất hiện các tổ chức gọi là “Quốc tế”:

Quốc tế I, do Marx sáng lập năm 1864, tồn tại trong khoảng thời gian từ 1864-1878;

Quốc tế II, do Engels sáng lập, 1889-1914;

Quốc tế III, do Lênin sáng lập năm 1919, Stalin giải thể năm 1943; chính Stalin đã tái lập năm 1947 và Khrouchev giải thể năm 1956;

Quốc tế IV do Trosky sáng lập năm 1938, đến 1953 bị phân liệt nhanh chóng đi đến …


[30/09/2018]

Tạ Duy Anh

Nhìn vào dòng người lên đến con số hàng triệu, đang ùn ùn rời bỏ “Thiên đường” để tìm một chốn trần gian ở xứ khác, chúng ta bỗng phải nhớ lại một thời đại xuýt nữa thì được mang tên Venezuela, ít ra là qua báo chí chính thống nước nhà. Loại tít bài như dưới đây từng dày đặc trên những tờ báo tiêu rất nhiều tiền ngân sách:
– Chủ nghĩa xã hội đang chiến thắng ở Mỹ La Tinh!
– Sự trở lại ngoạn mục của …


[27/09/2018]

Một người phụ nữ đi bên cạnh bức tường mang biểu tượng của Đảng Cộng sản trên một con phố ở Thượng Hải, Trung Quốc.

TRUMP VÀ TRUNG QUỐC XÃ HIỆN ĐẠI…
Không chỉ là cuộc chiến thương mại.
Cái đích của Trump không chỉ là chiến thắng Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Cái đích cuối cùng là tháo ngòi nổ của nguy cơ hiện hữu xuất hiện một Trung Quốc xã.
Bài học Đức quốc xã vẫn còn nguyên. Nhân loại và …