Trang Đầu » Chủ đề

Chữ quốc ngữ


[12/07/2018]

Hoàng Hưng

Nhà báo Lưu Trọng Văn và tôi, Hoàng Hưng, vừa làm xong một việc có ý nghĩa ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, coi như mở đầu cuộc tôn vinh Chữ Quốc Ngữ (CQN) mà một nhóm người yêu tiếng Việt khởi xướng từ tháng 3 năm nay (2018).
Ông Nguyễn Đăng Hưng, nguyên GS Đại học Liege Bỉ, nhiều năm về Việt Nam giúp đào tạo cao học, là người có sáng kiến tôn vinh Cha Alexandre de Rhodes (nguyên cớ trực tiếp là do GS bất bình …


[7/07/2018]

Lưu Trọng Văn

Phải nhớ đến công lao của Cha Francisco de Pina (1585 – 1625) như người đầu tiên sáng chế ra chữ quốc ngữ, bên cạnh những người khác cũng góp công sức vào quá trình lâu dài gian khổ này, như người “thanh niên Giáo dân [Việt Nam] có tên đạo là Phêrô cùng với Pina lần đầu tiên dịch một số bản kinh sang tiếng Việt hồi năm 1618, khởi đầu công cuộc ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự Latin”(*), và cả các Giáo sĩ Gaspar …