Trang Đầu » Chủ đề

Công đoàn


[25/09/2019]

Thảo Vy
Với những nội dung liên quan phần ‘công đoàn’ trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, ‘công đoàn độc lập’ không hề hiện diện.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chưa bao giờ tổ chức cho công nhân biểu tình, nếu không muốn nói là làm ngược lại – tức cơ quan này chỉ điểm cho công an bắt bớ những công nhân biểu tình.
“Về vấn đề tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở của người lao động, tôi thấy Bộ Luật Lao động sửa …


[12/06/2019]

Minh Quân
Đại học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn đã trở thành địa chỉ đầu tiên tố cáo cơ quan chủ quản của đại học này là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về chế độ ‘nộp tô’ đến 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế (có thể hiểu là phải nộp đến 30% của phần lợi nhuận ròng sau khi đã nộp thuế).

Đã đến lúc phải xem xét lại việc xóa bỏ cơ chế chủ quản và trung gian vô tích sự của …


[18/05/2019]

Phạm Chí Dũng

Hình minh họa. Công nhân nhà máy Pouyuen – Việt Nam biểu tình.
Được xem là ‘anh em sinh đôi’ với Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn ‘ăn cướp 3%’ là một trong những chân kiềng cho chế độ độc tài và độc quyền cả về bóp hầu bóp cổ công nhân.
Chính vào lúc này, khi EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do châu Âu – Việt Nam) bắt đầu có triển vọng sẽ được ký kết và phê chuẩn vào cuối tháng 6 năm 2019 với điều kiện …