Trang Đầu » Chủ đề

Công đoàn CS


[12/06/2019]

Minh Quân
Đại học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn đã trở thành địa chỉ đầu tiên tố cáo cơ quan chủ quản của đại học này là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về chế độ ‘nộp tô’ đến 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế (có thể hiểu là phải nộp đến 30% của phần lợi nhuận ròng sau khi đã nộp thuế).

Đã đến lúc phải xem xét lại việc xóa bỏ cơ chế chủ quản và trung gian vô tích sự của …