Trang Đầu » Chủ đề

Công đoàn độc lập


[13/11/2018]

Phạm Chí Dũng
12 tháng Mười Một năm 2018 cần được ghi vào lịch sử nhân quyền Việt Nam như một trang sử mới: cùng với CPTPP, Công đoàn Độc lập đã đương nhiên và mặc định phải được chính thể độc đảng ở Việt Nam công nhận.

Chỉ 5 ngày sau khi được ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng với tờ trình ‘chỉ đạo’ về tính cấp thiết phải phê chuẩn CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), 100% đại biểu Quốc hội đã đồng loạt …


[12/11/2018]

Trúc Giang (VNTB)

Sẽ rất vô lý khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại có hệ thống báo chí riêng của mình, trong khi các công đoàn độc lập trong tương lai lại không thể có tiếng nói độc lập của mình qua báo chí.

Hiện tại, trong vụ việc của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (đoàn tỉnh Bến Tre) đang vấp cuộc đấu bất đối xứng với Bộ Trưởng Tô Lâm, khi mà Bộ Công an có một đội hình cơ quan báo chí đông đảo, …


[9/11/2018]

Phạm Chí Dũng
‘Đừng tin những gì chính quyền nói, hãy nhìn những gì chính quyền làm’ – rất nhiều công nhân và người dân đã bật ra mối nghi ngờ rất lớn ngay sau khi xuất hiện tin tức về việc chính quyền Việt Nam, để được tham gia vào CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), đã lần đầu tiên phải chấp nhận định chế Công đoàn độc lập – một trong những điều kiện then chốt của CPTPP mà tất cả …


[4/11/2018]

Phạm Chí Dũng

Chẳng biết tự bao giờ, cái tính đa nghi Tào Tháo nó đã nhiễm sâu vào tâm lý nhiều người dân xứ Việt? Chắc hẳn là nhiều năm qua, cứ bị nhà cầm quyền xoay như chong chóng với bao nhiêu chiêu lừa, quả đắng. Việt Nam là một trong các nước luôn vỗ ngực tự hào là rất sốt sắng kí ngay từ đầu các công ước quốc tế. Ví dụ như Công ước về Quyền Con người. Nhưng, kí chưa ráo mực thì đã… phủi đít, …