Trang Đầu » Chủ đề

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài


[2/11/2019]

Phan Thị Anh Thơ
Cho tôi chia buồn với gia đình ba mươi chín nạn nhân. Tôi cầu nguyện cho linh hồn các em. Cái chết của các em là bài ca bi thương cho nhân loại. Các em là những người vô tội. Mưu cầu một đời sống khá hơn là vô tội nếu không nói là rất đáng khâm phục.
Linh tính từ phút đầu
Hai giờ sáng, giờ Vancouver, công việc dường như vô tận. Tôi mệt quá, ngồi xuống nghỉ ít phút. Mở bản tin Reuters thấy: “Police say …