Trang Đầu » Chủ đề

Công giáo


[22/08/2018]

Bennett Murray
Ánh Liên lược dịch
Người Công giáo chỉ chiếm 7% dân số Việt Nam, nhưng đóng một vai trò lớn trong phong trào bất đồng chính kiến của đất nước. Đổi lại, họ nói, các nhà thờ bị phá hủy, các linh mục bị bắt và tôn giáo bị bôi nhọ.
Trong một trang phục trắng, Cha Anton Le Ngọc Thanh từng bị bắt giữ 10 lần, bị cấm xuất cảnh, và năm ngoái, ông từng bị bôi nhọ vì tổ chức một buổi vinh danh các cựu chiến binh miền …