Trang Đầu » Chủ đề

Công nghệ hóa và độc tài


[12/06/2019]

Dưới đây là toàn văn bài trả lời phỏng vấn báo Lao động (số ra ngày 08/6/2019), của GS. Phan Dương Hiệu (ĐH  Limoges, CH Pháp), về việc “tính điểm công dân” theo mô hình của TQ, nói riêng, và đưa Công nghệ vào đời sống xã hội, nói chung. Một bài phỏng vấn rất nên đọc.

“Tiến bộ khoa học có thể được sử dụng hoặc bị lợi dụng cho mọi mục đích, tốt cũng như xấu. Do vậy mà chúng ta cần xác định đâu là những ứng dụng …