Trang Đầu » Chủ đề

Cộng sản & mê tín


[26/03/2019]

Nguyễn Đình Cống
Gần đây dân Việt gia tăng mê tín dị đoan đến chóng mặt. Các nhà nghiên cứu  tìm nguyên nhân để có hướng khắc phục. Có thể quy về 3 nguồn :1- Do người dân, 2-Do bộ phận quản lý đền chùa và người hành nghề mê tín, 3- Do sai lầm và yếu kém trong sự lãnh đạo và quản lý của chính quyền cộng sản.
Trong 3 nguồn, nguyên nhân  nào giữ vai trò cơ bản? Có 2 luồng ý kiến khác nhau. Luồng A cho rằng …


[7/10/2018]

Thục Quyên
Những người Cộng sản VN đều ghi trong lý lịch họ là không có tôn giáo. Thật sự có hay không thì phải quan sát đám tang của họ khi chết được tổ chức theo nghi lễ nào.
Ngay sau ngày Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21/09/2018,  Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư đến bà quyền Chủ tịch Đặng thị Ngọc Thịnh chia buồn, và trưa ngày 26/09 Hội đồng …