Trang Đầu » Chủ đề

Cộng sản Trung Quốc


[25/09/2019]

1. Joshua Wong và Denise Ho trả lời phỏng vấn
Nhật báo Người Việt

Nguồn: https://youtu.be/fTFiWngN54k
2. Tại Diễn đàn LHQ, Trump công kích TQ và nói về
dân chủ tự do của Hong Kong
Tổng thống Trump phê phán Trung Quốc, Iran, Venezuela, Cuba, cùng chủ nghĩa XH và chủ nghĩa cộng sản
Phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24/09, Tổng thống Donald Trump công kích Trung Quốc ‘ăn cắp, thủ đoạn’ và nói về dân chủ tự do của Hong Kong.
Ông nói kể …