Trang Đầu » Chủ đề

Cộng sản và chủ quyền đất nước


[13/04/2019]

Xuân Nam, RFA

Hình minh họa. Nội thành Hà Nội hôm 25/1/2017. AFP
“Đất nước này của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng” là luận điểm quan trọng trong bài viết “Đã đến lúc các lãnh đạo đảng phải xin lỗi nhân dân” của tác giả Nguyễn Kiều Dung, người đã từng làm luận án tiến sĩ tại Hoa Kỳ và hiện đang sinh sống ở Hà Nội.
Trong bài viết của mình, TS. Dung cho rằng vì lựa chọn Mô hình Phò Trung Quốc, nên đảng cộng sản Việt Nam …


[30/08/2018]

Phạm Chí Dũng

‘Luật bán nước’ chính là một minh chứng hùng hồn về quan điểm quên dân và gạt dân. Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp Quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Còn trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm …