Trang Đầu » Chủ đề

CS suy vong


[17/11/2019]

Quế Hương
14-11-2019

Thông tin không mới nhưng nên đọc lần nữa để biết thêm về một con người mà nếu sống thì là Thủ tướng của chung ta đấy, chứ không đến lượt ông Phúc đâu, một con người khi nằm xuống được Đảng và Nhà nước tổ chức đám tang rất to, được truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhất…để tăng thêm "nhận thức" về công tác cán bộ tuyệt vời của đảng ta…Và để tăng thêm đau xót (Xem đoạn cuối của bài viết).
Nguyễn Thái Nguyên
Cái gì phải …