Trang Đầu » Chủ đề

cù huy hà vũ


[6/07/2019]

Đàn Chim Việt
phỏng vấn Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về việc Luật sư Trần Vũ Hải và vợ bị khởi tố về “Tội trốn thuế”

Trang BVN đã đưa bài viết về LS Trần Vũ Hải ngay hôm LS bị khám nhà, nhưng hôm nay thấy bài trên BBC (https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48852642) nói đúng vào dụng tâm khởi tố anh Hải. Nếu LS Hải sẽ chịu một kết cục như trong bài viết thì đây là sự báo hiệu của một đổ vỡ tất yếu của cái ý tưởng đấu tranh …


[2/07/2019]

Nhà văn – Nhà giáo Phạm Toàn là một con người không chỉ trí tuệ mà còn đầy nghĩa khí. Ông không chỉ quyết liệt đấu tranh đòi trả tự do cho tôi bị chính quyền bỏ tù một cách phi pháp dựa trên cái gọi là “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” mà còn tiếp tục nhiệt tình ủng hộ tôi trong cuộc đấu tranh nhằm dân chủ hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam cũng …


[7/06/2018]

Virginia, ngày 05 tháng 6 năm 2018
KIẾN NGHỊ
KHÔNG THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC
Kính gửi: Quốc Hội, Chủ tịch Quốc Hội và các Đại Biểu Quốc Hội
             Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam
Đồng kính gửi:Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Tôi, Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, Tiến sĩ Luật, xin gửi đến Quí Vị lời chào trân trọng nhất.
Căn cứ:
Điều 28 Hiến pháp 2013
1. Công dân có quyền tham …