Trang Đầu » Chủ đề

Cùng chung ý thức hệ


[2/09/2019]

Nguyễn Ngọc Chu

Lạ thật, Hồng Kông cả tháng trời oánh nhau với cảnh sát biểu tình toàn quốc chống luật dẫn độ của TQ, trong khi VN kí đánh roẹt vài giây xong béng luật dẫn độ với Tầu. Ta và Hồng Kông ai ngu hơn ai đây?
Đào Tuấn Ảnh
(https://www.facebook.com/dao.tuananh.399/posts/10212441875915580)
Thưa TS Đào Tuấn Ảnh, Việt Nam đối với ông bạn “cùng môi răng” nhiều năm nay nổi tiếng là một đồng chí trung thành và nhẫn nại, nhưng trong xét đoán của chúng tôi thì đấy là sự nhẫn …


[12/06/2019]

An Viên
Việt Nam không phải là Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ là Việt Nam tiếp theo trong tương lai.

  
Foreign Policy ngày 6.6 nhận định, Việt Nam sẽ không thể là Trung Quốc.
Bài viết này đến từ quan điểm nêu trên, mặc dù bản thân ý thức hệ cũng như những giải pháp chỉnh đốn Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng khiến nhiều người sa sút niềm tin về sự độc lập, tự chủ trong quản trị đường lối quốc gia.
Xét trên thuộc tính kế thừa, kể …