Trang Đầu » Chủ đề

Đại hội Đảng


[19/05/2019]

(Tương lai Việt Nam vẫn toàn là câu hỏi, theo phát
biểu của TBT Trọng)

Châu Đoan

Ảnh: CHAU DOAN – Xã hội Việt Nam nay có đông thanh thiếu niên với suy nghĩ khác xa thế hệ ‘cách mạng’ và ngưỡng mộ những nhân vật không thuộc hệ thống chính trị
Phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của ĐCSVN hôm 16/05 ở Hà Nội, nêu ra một loạt câu hỏi về đất nước từ nay đến 2045.
Đầu …


[19/05/2019]

Nguyễn Ngọc Chu

Mọi sự sửa đổi Điều lệ Đảng đều phải đặt quyền lợi của Dân tộc là quyền lợi toàn cục – trên tất cả mọi quyền lợi địa phương; Phải lấy Hiến pháp làm quyền lực tối cao – bao trùm trên mọi quyền lực.
N.N.C.

Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 10 ngày 16/5/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận để xác định đường lối phát triển đất nước đến năm 2030 và xa hơn là 2045.

“Vậy chúng ta …


[12/05/2019]

Hồng Hà

Bản tin về Hội nghị Trung ương 10 dưới đây có thể chỉ là nguồn tham khảo, bởi lẽ chúng tôi chưa tìm được nguồn từ văn bản chính thống. Dù sao, xem hơi hướng thì cũng có vẻ giống các động thái diễn ra trước các kỳ Đại hội trước đây. Đặc biệt là nội dung về việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội 13 sắp tới. Vấn đề nhân sự lãnh đạo đảng vốn là vấn đề được quan tâm, nhất là đối với các …