Trang Đầu » Chủ đề

Đàn áp dân quyền


[21/10/2019]

Đinh Đức Long
Bản tin thời sự của VTV1 lúc 19h hôm nay có phần “bệnh công thần” với mục đích tấn công trực diện, lên án tướng Lê Mã Lương và giáo sư Chu Hảo.

Một lực lượng áp đảo gồm nhiều thành phần, từ các vị tướng lĩnh cũng được gọi là “anh hùng “và quan chức đều đã về hưu, chỉ duy nhất tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là còn đương nhiệm thôi, tất cả đều kết án tướng Lương là “kích động”, giáo sư …