Trang Đầu » Chủ đề

Đàn áp nhân quyền


[29/09/2019]

Việt Nam là một trong những nước bị Liên Hiệp Quốc nêu tên vì nghi ngờ có hành động trả đũa và uy hiếp các nhà hoạt động hợp tác với cơ quan thế giới này về các vấn đề nhân quyền.
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/5101751.html