Category Archives: Đàn áp nhân quyền

Báo cáo: Việt Nam trả đũa các nhà hoạt động hợp tác với LHQ

Việt Nam là một trong những nước bị Liên Hiệp Quốc nêu tên vì nghi ngờ có hành động trả đũa và uy hiếp các nhà hoạt động hợp tác với cơ quan thế giới này về các vấn đề … Continue reading

Posted in Đàn áp nhân quyền | Leave a comment