Trang Đầu » Chủ đề

Dân chủ hóa


[30/04/2019]

Phạm Phú Khải

Một cuộc tuần hành của người Việt hải ngoại cho tự do dân chủ Việt Nam (ảnh Bùi Văn Phú)
Dân chủ, cho đến nay, vẫn chỉ là giấc mơ đối với người Việt Nam. Nhưng nó có thể trở thành hiện thực cho mọi dân tộc biết mơ lớn. Vấn đề là làm thế nào để thực hiện mục tiêu này trong tình trạng vô cùng thiếu thốn mọi phương tiện, thiếu đoàn kết, và nhất là thiếu các gương mặt lãnh đạo sáng giá hiện nay để …


[5/01/2019]

Nguyễn Đình Cống
Trang Bauxite Việt Nam ngày 30/12 đăng «LỘ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA CHO VIỆT NAM», bài của Nguyễn Kiều Dung. Bài báo có những đánh giá tình hình thực tế và phân tích nguyên nhân tương đối đúng, đề ra những việc cần làm theo từng bước  nghe có vẻ hợp lý. Điều đó phần nào chứng tỏ tác giả là người có tâm huyết với dân tộc, có trăn trở với vận mệnh quốc gia, có suy nghĩ nhiều đến các biện pháp cần làm, có dũng …


[30/12/2018]

Nguyễn Kiều Dung (1)

Lâu nay nhiều ý kiến muốn vạch lối Việt Nam nên thế này, Việt Nam nên thế kia, đó là những câu nói chưa có chủ từ, vì Việt Nam nào chứ?
Hiện nay có hai cái đều gọi là VN: Việt Nam B là một VN với danh nghĩa chính thức, do nhà cầm quyền CS đại diện trước quốc tế và toàn quyền điều hành trong nước. Một Việt Nam A là VN của nhân dân VN, mang hồn cốt của dân tộc VN mà đại …