Trang Đầu » Chủ đề

Dân quyền


[25/01/2019]

Thảo Vy

Câu trả lời quen thuộc từ cơ quan chức năng: “Được, nhưng phải theo đúng trình tự của pháp luật!”.

Nước mắt Lộc Hưng
Cũng vì ‘đúng trình tự’, nên lâu nay không thể có một cuộc đình công nào của người lao động được nhìn nhận là ‘đúng pháp luật’. Thắc mắc khác: nếu chính quyền đã bất chấp ‘trình tự pháp luật’, thì tại sao lại buộc người dân phải theo ‘đúng trình tự’?
“Trong trường hợp xảy ra vừa rồi ở khu vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận …