Trang Đầu » Chủ đề

Dân túy


[11/12/2018]

Vũ Ngọc Yên

Hai sự kiện chính trị trong năm 2016  làm nổi bật sự thành công của chủ nghĩa quốc gia dân túy  và  ảnh hưởng sâu sắc  đến chính trường quốc tế:  Vương quốc Anh rút  khỏi Liên minh Âu châu  qua cuộc trưng cầu dân ý Brexit  ngày 23.06.2016  và  Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ  ngày  08.11.2016 – Thương gia địa ốc Donald Trump trở thành Tổng Thống Mỹ  nhờ phiếu  cử tri đoàn (electoral college) mặc dù thua phiếu phổ thông (popular vote).
Hai thành quả này đã làm hồi sinh các thây …