Trang Đầu » Chủ đề

Danh nhân văn hóa


[23/12/2018]

(Trích từ tập 1, cuốn tự truyện “Tôi và ông nội” viết năm 2014 của Nguyễn Lân Bình)

Với cá nhân tôi, sự chà đạp của quá khứ lịch sử lên danh dự của Nguyễn Văn Vĩnh còn cay đắng hơn bất kỳ một mất nào mà tôi đã từng hứng chịu trong quá khứ…
Nguyễn Lân Bình

Năm 2005
…. Tôi suy nghĩ rất nhiều về nội dung tấm bia đá gắn trên khu mộ của gia tộc ở nghĩa trang Bãi Sấu, xã Phượng Dực, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay …