Trang Đầu » Chủ đề

Đấu tranh dân chủ


[12/12/2018]

Nguyễn Vũ Bình
Câu hỏi: Xin cho biết một số vấn đề về phương pháp đấu tranh?
Trả lời: Về phương pháp đấu tranh có ba vấn đề cần quán triệt.
– Một là, phương pháp chung áp dụng cho những vấn đề thuộc về vận động xã hội, đó là đặt mục tiêu, mục đích, xây dựng chương trình, kế hoạch, các biện pháp thực hiện qua từng giai đoạn, thời kỳ, các công cụ hỗ trợ… Tóm lại, đó là phương pháp chung cho việc vận động xã hội.
– …


[1/12/2018]

Nguyễn Vũ Bình
 Câu hỏi: Tham gia Phong trào Dân chủ cần chuẩn bị những gì?
Trả lời: Tham gia Phong trào Dân chủ là một việc làm đầy ý nghĩa những cũng vô cùng khó khăn, gian khổ. Chính vì vậy, cần phải chuẩn bị tâm thế và kiến thức cho việc dấn thân này.
Câu hỏi: Chuẩn bị tâm thế là như thế nào?
Trả lời: Chuẩn bị tâm thế là việc chuẩn bị tinh thần và quyết tâm cho việc tham gia Phong trào Dân chủ. Việc chuẩn bị tâm thế …


[17/09/2018]

Trần Trung Đạo
Hôm 29 tháng 8, 2018, trong buổi phóng vấn dành cho hệ thống truyền hình FOX, Đại tướng hồi hưu John M. Keane, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lần nữa xác định quan điểm chiến lược của Mỹ xem “Trung Cộng là đe dọa an ninh lâu dài”.
Theo tướng John M. Keane, trong giai đoạn từ khi Tập Cận Bình nắm quyền tối cao tại Trung Cộng, khả năng quốc phòng của …